Projecten

 

Water - gestart maart 2013

In het verleden is er met ondersteuning van de Novib een watertoevoersysteem in het dorp aangelegd met een leidingsysteem vanaf een bron en twee waterbakken. Destijds zijn er vier waterbakken gepland, maar door verschillende omstandigheden zijn er maar twee gebouwd. Voor een groot deel van de bewoners is het elke dag een hele klus om weer water te halen voor die dag. Er is de afgelopen jaren veel geld ingezameld tijdens diverse Activiteiten, voor details verwijzen wij naar de betreffende pagina en Nieuwsbrief nummer 5.

In maart 2013 is er begonnen met het vergroten van de waterbak bij de bron, daarna wordt er een watertoren gebouwd. De positie van de watertoren is dusdanig gekozen dat er geen pomp nodig is voor het watertransport van de bronbak naar de watertoren. Middels leidingen zal het water daarna getransporteerd worden naar 2 nieuw aan te leggen waterbakken in het dorp. Medio 2015 zal dit project gereed zijn.

School - in opstartfase

Tijdens het bezoek van bestuursleden Erik de Haan en Marco Brons aan Dian bleek dat de stichting ook voor de scholen veel kan betekenen. Het laten maken van school uniformen voor de jongste kinderen is het eerste punt dat aangepakt gaat worden. Er is inmiddels contact gelegd met een locaal naaiatelier. De sanitaire voorzieningen zijn een onderdeel van het bovengenoemde waterproject. Meer hierover leest u in Nieuwsbrief nummer 6.

Gereedschap - gerealiseerd maart 2013

Via de Stichting Gered Gereedschap kregen we de mogelijkheid om de wens voor goed gereedschap te vervullen. Een zeer complete zending is in maart 2013 naar Dian verstuurd. Dit komt goed van pas want in Dian zijn zeer vaardige mensen die met hulp van deze middelen prachtig werk kunnen verzetten.

Uurwerk voor de kerk - gerealiseerd juni 2012

In 2007 is de verouderde kerk afgebroken en na hard werken is in november 2009 de nieuwe kerk officieel geopend. Veel producten zijn door de bewoners zelf opgebracht; zoals stenen en hout, maar andere zaken moesten aangekocht worden. De buitenklok ontbreekt echter nog. Vanwege de kwaliteit en duurzaamheid, in verband met zeelucht, is er besloten in Nederland een klok aan te schaffen en deze te transporteren naar Dian. Dit is een kostbare zaak en voor de familie niet op te brengen. Deze klok is het eerste project dat is opgepakt. Sinds juni 2012 hangt het uurwerk centraal in het dorp in de kerktoren. Tijdens het verblijf van enkele bestuursleden is er tevens een UPS geplaatst zodat bij stroomuitval de klok door blijft lopen.