FAQ

> Hoe zit dat eigenlijk met een ANBI stichting en aftrek inkomstenbelasting?
Bij giften aan een "normale" ANBI stichting geldt een drempel voor aftrek inkomstenbelasting: 1% van het drempelinkomen. Pas als het geschonken bedrag hierbovenkomt, mag het meerdere worden afgetrokken tot een maximaal aftrekbedrag van 10% van het drempelinkomen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de belastingdienst of via ANBI.nl.