Introductie

Waterbak Dian te Kei Kecil op de Zuid-Oost Molukken (Indonesië) is een klein dorp met een paar honderd inwoners en opereert geheel zelfstandig. Er is wel elektriciteit, maar beperkt stromend water. Iedereen in de gemeenschap werkt naar vermogen en het eigen bezit is ondergeschikt aan het dorpsbelang. Door verkoop van zelfverbouwde producten en zelf gevangen vis wordt er geld gegenereerd zodat er zo nu en dan vlees gekocht kan worden op de markt in het dichtstbijzijnde stadje Tual.        (Klik op de foto voor meer foto's)

Al enkele jaren wordt er door de familie in Nederland geld ingezameld voor Dian, maar niet in de vorm van een stichting. Om meer financiële middelen aan te trekken is de Stichting Sukarèla Dian-darat (Vrijwilligers van Dian en omgeving) opgericht.

Missie van de stichting is het financieel ondersteunen van projecten van algemeen nut in het dorp Dian, Kei-Kecil, Indonesië. Het bestuur zet zich volledig belangeloos in zodat alle financiële middelen volledig aangewend kunnen worden voor realisatie van de gestelde doelen. Visie is het verwerven van fondsen door giften van donateurs en door opbrengsten uit projecten of activiteiten. Hierbij zal worden toegezien op het algemeen nut van de hulp.

De stichting is erkend als ANBI stichting door de belastingdienst. Dit betekent voor de gulle gevers aan een ANBI dat zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.


Op deze website vindt u informatie over de stichting en de verschillende projecten. Op verzoek kan er een presentatie worden gegeven. Verder worden er veel activiteiten door de Nederlandse familie georganiseerd die ook een financiële bijdrage voor de stichting opleveren.